Υπηρεσίες Wixlar

Υπρεσίες Wixlar

Η Wixlar Group προσφέρει μερικές από τις υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας με ένα διεθνής αποκεντρωτικό δίκτυο βασισμένο στης τεχνολογία BlockChain.


Διεθνής Συνεργάτες Wixlar

Εάν είστε έμπορος ή εταιρεία πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών μπορείτε εύκολα να ενσωματώσετε Wixlar στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας το API Wixlar για να ξεκινήσετε να δέχεστε νομίσματα Wixlar ως μέθοδο πληρωμής.

[mailmunch-form id="524961"]

Ξεκινήστε δωρεάν σήμερα

Κατεβάζοντας το πορτοφόλι Wixlar και ξεκινήστε να αποστέλλετε και να παραλαμβάνετε νομίσματα Wixlar


Telegram

Privacy Preference Center

  Necessary

  cookie-consent
  www.wixlar.com

  These cookies are necessary for the website to function. They can store your account identifier, ordering status, personalisation or website tracking. They can also be used for technical purposes such as keeping track of your current shopping session and enabling you to proceed to checkout and pay for your order or to save information which has already been entered (for example your region and languages choices), so that we can offer improved and more personalised services, products and other relevant communication tailored to you. Cookies also allow us to fulfill our contractual obligations to third parties and partners if you have made a purchase on our website by following a link from theirs. You cannot manage this type of cookies in our system and to disable them, you’ll need to switch them off across-the-board in your browser settings. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but please note that some parts of the site will not work in this case.

  Advertising

  These cookies and similar tracking technologies (see above) track your online activities and show you ads based on your interests.

  Analytics

  google-analytics
  crazyegg.com
  nr-data.net

  We use analytics services by third parties to collect information about the use of this Site, such as number of visits, pages visited, popularity of certain content. Analytics tools use tracking cookies to recognize your device and compile information about you. They collect information such as what pages you visit and how much time you spend on these pages, the IP address assigned to you, what operating system and web browser you use, and what site you visited prior to visiting our website. If you disable these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor and improve its performance.

  Other